Abstract

Somatics is a field of practice that consists of approaches to bodywork that aim at psycho-physical integration and enhance the well-being of an individual. This is mainly done through appreciating the first-person perspective on the body. Don Hanlon Johnson (1995; 1994) suggests that, in the Europe and North America of the 20th century, the evolvement of diverse somatic practices could be viewed as a historical movement of its own. The inter-links that the Pilates Method has with this movement are not generally known. Joseph Pilates created an exercise method that he himself called Contrology during the early and mid 20th century, while working both in Germany and the United States. This paper delineates the evolution of Contrology by linking it to the German Body Culture of the late 19th and early 20th centuries. In so doing, it suggests that, while promoting especially functional and aesthetic efficacy of human movement, the Pilates Method shares historical roots with the somatic field. It likewise shares some principles with somatic education in that it enhances clients' body awareness and supports the improvement of their movement patterns.

Read the whole article here… (PDF)

 

TIIVISTELMÄ

Somatiikka (somatics) on yksilön hyvinvointia ja psykofyysistä integraatiota edistävien kokemuksellisten kehonhuolto- ja liikuntamenetelmien toiminta- ja tutkimuskenttä. Menetelmissä tarkastellaan kehoa useimmiten ensimmäisen persoonan näkökulmasta. Don Hanlon Johnson (1995; 1994) ehdottaa, että erilaisten somaattisten menetelmien kehittymistä voidaan 1900-luvun Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa tarkastella omana historiallisena liikkeenään. Niitä yhtymäkohtia, joita Pilates -menetelmällä on tähän liikkeeseen, ei yleisesti tunnetta. Työskennellessään Saksassa ja Yhdysvalloissa 1900-luvun alussa ja keskivaiheilla Joseph Pilates loi kontrollogiaksi (Contrology) nimeämänsä ja nykyisin Pilates -menetelmänä tunnetun voimisteluohjelman. Tämä artikkeli jäljittää kontrologian muotoutumista liittämällä sen 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa Saksassa voimissaan olleeseen ruumiinkulttuuriin tai voimisteluliikkeeseen. Niin tehdessään kirjoitus ehdottaa, että edistäessään kehon liikkeiden toiminnallista ja esteettistä sulavuutta Pilates -mentelmä kuuluu juuriltaan somaattiseen liikkeeseen. Se on myös sitoutunut joihinkin somaattisen kasvatuksen nykyisiin periaatteisiin edistäessään asiakkaiden kehotietoisuutta sekä heidän liike- ja toimintamallejaan.


Read the whole article here… (PDF)

Back to front page