Seminarium is an art project that explores the intersection between seminar and performance. It is centred around a series of live events, titled Seminarium #1, #2, #3 etc, which take place in different geo-political locations and contexts in Norway. In this art project artists are invited to reflect upon their artistic practices and earlier works in a performative format and setting for an audience. Each Seminarium highlights a specific topic and uses the template of academic conferences, staged and employed for an artistic purpose, to explore new ways to present and discuss artistic endeavours and enquiries, and to accumulate experiences. The aim is to enhance artistic development and critical knowledge in the field of dance and movement based performing arts. See: www.seminarium.no.

 


Seminarium er et kunstprosjekt som undersøker spenningsfeltet mellom seminar og visning. Det består av en serie av sceniske hendelser kalt Seminarium #1, #2, #3 osv som finner sted på forskjellige geo-politiske ­steder og sammenhenger i Norge. Her inviteres kunstnere til å reflektere over sin praksis og sine tidligere ­arbeider i et performativt format med og for et publikum. Hvert Seminarium setter søkelys på et spesifikt tema. Ved bruk av en tradisjonell akademisk konferanseform, iscenesatt som kunstnerisk virkemiddel, blir nye måter for å presentere og diskutere kunstneriske fremgangsmåter og spørsmålsstillinger utprøvd. Slik akkumuleres erfaringer og kunnskap. Målet er å fremme kunst­nerisk utvikling og en kritisk diskurs i feltet for dans og ­bevegelsesbasert scenekunst. Se www.seminarium.no

 

 

Back to front page