In this article I am discussing how traditions are reenacted by dance revival and reconstruction. My starting point is the experience I have of restaging choreographic works by the Swedish choreographer Per Jonsson (1956-1998), of whose artistic production I am in charge. Through examples from working with repertoire, I will develop my thoughts around how new interpretations of a movement material reformulate the tradition and inform the present. I will also discuss how dancers of today are researching and developing new methods for processing a movement material. This in turn leads to new ways of dealing with quality, dynamics and timing in reconstruction of a written material.

 


I denna artikel diskuterar jag hur och på vilka sätt traditionen kan återskapas när dansverk rekonstrueras och har nypremiär. Min utgångspunkt är de erfarenheter jag har vid rekonstruktioner av dansverk av den svenska koreografen Per Jonsson (1956 - 1998) vars konstnärliga produktion jag har ansvar för. Genom exempel från arbete med repertoar, kommer jag att utveckla mina tankar kring hur nya tolkningar av ett rörelsematerial omformulerar traditionen och informerar nuet. Jag kommer också att diskutera hur dansarna i dag forskar och utvecklar nya metoder i arbetsprocessen med ett rörelsematerial vilket leder till nya sätt att hantera kvalitet, dynamik och timing vid rekonstruktioner av dansverk.

 

 

Back to front page