In Norway dance in school is mainly placed within the subject of physical education. This paper is based on a study conducted together with students in physical education teacher education. The main focus is to explore experiences in dance improvisation and contact improvisation as described by physical education student teachers. The study is influenced by phenomenological thinking. The analysis makes evident that the students experienced the subject of dance improvisation and contact improvisation in many different ways. Yet, how the student teachers express their experiences can be divided into the different roles of student-dancers experiencing dancing and student-teachers trying to decide whether what they do in the dance classes can be used in teaching in schools.

 


I Norge undervises dans i skolen hovedsaklig i kroppsøvingsfaget. Denne artikkelen er basert på en studie gjort med studententene på faglærerstudiet i kroppsøving. Hovedfokus er å utforske erfaringer i danseimprovisasjon og kontaktimprovisasjon slik de er beskrevet av kroppsøvingslærerstudentene. Studien er påvirket av fenomenologisk tenkning. Analysen viser at det var stor variasjon i studentenes erfaringer. De fleste av studentene har liten erfaring med dans og de uttrykker erfaringene sine både som dansestudenter og kroppsøvingslærerstudenter; som dansestudenter handler det om hvordan de erfarer det å danse, og som kroppsøvingslærerstudenter har de fokus på vurdering, og hvorvidt det de holder på med kan brukes som undervisning i kroppsøvingsfaget i skolen.

 
Read the whole article here… (PDF)
  Les hele artikkelen her… (PDF)
 

 

Back to front page