This article concerns the first part of my final research project at the Danish National School of Performing Arts for a postgraduate diploma in Danseformidling/ Dance Partnership undertaken in the first term of 2016. It is an inquiry into the relationship between artistic and pedagogical practices in the context of dance education, initially aiming at their integration by looking for a common denominator.

Proposing a loop structure as a methodological and practical framework, I reflect on the research inquiry ‘How can artistic and pedagogical practices integrate in the context of dance education?’

To conclude, the notion of participation in art and pedagogy is addressed as one of the entries to the possible imbrication of the practices. It is proposed that underlining the participatory aspect of artistic and pedagogical practices would carry questions on the modes of production and spectatorship in the former and the taken-for-granted roles and methods in the latter. I am proposing that pedagogical formats with a strong emphasis on shared meaning making are helpful towards the integration for which I am aiming.

 

Denne artikel omhandler første del af mit endelige research-projekt på Danseformidlingsuddanelsen fra Den Danske Scenekunstskole, udført i første semester i 2016. Det er en udforskning af forholdet mellem kunstneriske og pædagogiske praksisser i en danseuddannelsessammenhæng, initialt sigtende mod deres integration via identifikationen af en fællesnævner.

Ved at foreslå en loop-struktur som metodisk og praktisk ramme reflekterer jeg over forskningsspørgsmålet: «Hvordan kan kunstneriske og pædagogiske praksisser integreres i en danseuddannelseskontekst?»

I konklusionen bliver begrebet deltagelse i kunst og pædagogik adresseret som en indgang til den mulige sammenfletning af praksisserne. Det foreslås, at en understregning af deltager-aspektet ved kunstneriske og pædagogiske praksisser vil medføre spørgsmål til henholdsvis produktionsforhold og tilskuernes roller i den første type, og de forventede roller og metoder i den sidste. Jeg foreslår, at pædagogiske formater med et stærkt fokus på fælles meningsskabelse er hjælpsomt for at opnå den integration, jeg stiler efter.

 

 

Back to front page