Abstract

Jag har i mitt arbete som lektor och träningslärare kunnat fördjupa mig i de möjligheter och svårigheter jag ser i undervisningen av jazzdans och denna artikel handlar om ett pågående pedagogiskt och konstnärligt utvecklingsarbete. Ambitionen har varit att hitta metoder att göra undervisningen samtida, flexibel och möjlig att personanpassa med tydlig utgångspunkt i genrens specifika drag. Jag har också haft en önskan om att medvetandegöra och stärka jazzdansens konstnärliga möjligheter. Jag har arbetat med att vidareutveckla improvisation i jazzdans och beskriver här processen samt mitt arbete med att definiera syfte, tillvägagångssätt och användningsmöjligheter.

Läs hela artikeln her… (PDF)

 

Abstract

In my work as a Senior Lecturer in jazz dance and a dance teacher I have been able to explore the possibilities and difficulties I see in the teaching of jazz dance. This article focuses on a currently ongoing pedagogical and artistic project I am involved in. The goal of the project is to create teaching methods that are contemporary, flexible and individually adjustable, and have a clear starting point in the characteristics of the genre. My wish has been to articulate and clarify the artistic potentials of jazz dance. This article describes my work with improvisation in jazz dance: the purpose and the process with course of actions and use of the dance form.


Read the whole article here… (PDF)

Back to front page