Abstract

“Fraskyv” - Method and tool in artistic processes in dance
by Caroline Wahlström Nesse and Camilla Myhre, Head of Rom for Dans and Skolen for Samtidsdans.


In our work as dance artists we have for many years worked at guiding creative and artistic processes based on body and movement. We have developed didactic models that can be put to use in encounters with both children and young people, as well as students and professional dancers. Our work is based on guiding or coaching starting from the individual’s viewpoint. In these processes it is the individual expression that is being cultivated, always in an artistic context. The work is founded in a phenomenological view of body and movement, with the lived, experienced body as a central concept.
An important part of our work has been about developing models and tools where physical principles, understanding of shape, expression, space and composition, can be seen in relation to the individual’s creative and artistic process. Through this a need has arisen to find new words and terms that can explain artistic processes in a more overall way and where the development of bodily knowledge is not separated from the artistic processes.
In this context we have found a new word, “fraskyv”, that could be understood as the opposite of gravitation, like a push-off, some kind of upward pull, a spring, momentum, or maybe as a shift of weight, transfer or a change in a wider sense. The point has been to find a word that can contain both technical and creative elements, and this word “fraskyv” is the starting point for this article.

Read the whole article here… (PDF)

 

Abstrakt

Fraskyv
Hva tenker du når du hører dette ordet? Å skyve fra, en slags oppdrift, sats, moment, vektoverføring, forflytning, endring?


I vårt eget virke som dansekunstnere har vi gjennom mange år jobbet med å veilede kreative og kunstneriske prosesser med base i kropp og bevegelse, og vi har utviklet didaktiske modeller som kan tas i bruk i møte med barn og unge så vel som studenter og profesjonelle dansere. Utgangspunktet for vårt arbeid er å veilede ut fra den enkeltes ståsted. I disse prosessene er det individet og det individuelle, ekspressive uttrykket som dyrkes frem, alltid i en kunstnerisk kontekst. Arbeidet er fundert i et fenomenologisk syn på kropp og bevegelse, med den levde, erfarte kroppen som et sentralt begrep.
En viktig del av vårt arbeid har vært å utvikle metoder og verktøy der fysiske prinsipper, forståelse av form, uttrykk, rom og komposisjon kan ses i sammenheng med den enkeltes kreative og kunstneriske prosess. I dette arbeidet har det oppstått et behov for å finne nye ord og betegnelser som kan forklare dansekunstneriske prosesser på en mer helhetlig måte, og der utviklingen av kroppslig kunnskap ikke skilles fra de kunstneriske prosessene.
Vi mener ”fraskyv” i denne sammenhengen er et begrep som kan romme både tekniske og skapende elementer, og dette er utgangspunkt for denne artikkelen.

Les hele artikkelen her… (PDF)

Back to front page