The article concerns the lived experiences of Clara practicing to become a contemporary circus artist. Clara’s narratives reflect contemporary circus as a movement pedagogical practice in relation to theories about aesthetic learning and in relation to the aims of a circus performer education in Copenhagen, Denmark. Furthermore her narratives provide a discussion of educational settings on the fringe of ordinary youth education. Firstly contemporary circus is presented as a counterculture to the traditional circus and secondly it describes how the development of contemporary circus as an art form influenced the establishment of contemporary circus schools. Body phenomenology and narrativity are the main theoretical and methodological inspirations for reflections about aesthetic learning processes taking point of departure in Clara as a case.

Key words: Contemporary circus, body phenomenology, aesthetic learning, education, narrativity.

 


Artiklen tager afsæt i Claras levede erfaringer som
nycirkus artistelev. Claras fortællinger danner
udgangspunkt for en belysning af nycirkus som
bevægelsespædagogisk praksis sat i relation til teori
om æstetiske læreprocesser samt til læringsmål for
Artistlinien, Akademiet for Utæmmet Kreativitet
(AFUK). Claras fortællinger bidrager også til en
diskussion af nycirkus som uddannelsestilbud for
unge. Artiklen indledes med et afsnit om nycirkus som
modkultur til det traditionelle cirkus og oprettelsen
af nycirkus skoler i kølvandet på denne udvikling.
Kropsfænomenologien og en narrativ forskningstilgang
udgør det teoretiske og metodiske afsæt for refleksioner
over æstetiske læreprocesser på baggrund af Clara som
case.

Key words: Nycirkus, kropsfænomenologi, æstetiske
læreprocesser, uddannelse, narrativitet.

 
Read the whole article here… (PDF)
  Les hele artikkelen her… (PDF)
 

 

Back to front page