Dance competitions–events where local dance studios
that are focused on contemporary, jazz, ballet, hip
hop and tap compete in regional and national events
for awards–are not simply venues for entertainment;
they are a microcosm of the social and cultural values
in the United States. Competitors need to persevere
despite personal challenges, the open entry system for
competitions makes it seem that anyone who can pay
the entry fee has an equal chance at winning first place,
and the construction of a glamorous performance all
reinforce the myth of the American Dream—if you
work hard, you can achieve fame.

Drawing on original and previously published
theoretical and empirical studies of the culture
surrounding dance competitions, this article investigates
dance competition culture in relation to shifting United
States democratic ideals. If the dance competition culture
does in fact reflect broader United States socio-cultural
and political values, what does this mean in relation to
Donald Trump’s ascendency and the emerging political
values of ‘Generation Z’, or those who were born after
the year 2000 (the key participants in dance competition
culture). Examining both the dancing that occurs in and
the frameworks and practices that support the dance
competition culture raises valuable questions about the
performance of United States democratic ideals on the
dance competition stage.

 

Dansekonkurrencer, arrangementer hvor lokale
dansestudier fokuseret på contemporary, jazz,
ballet, hip hop, og step, konkurrerer om præmier til
regionale og nationale arrangementer, er ikke bare
underholdning; de er også et mikrokosmos af sociale
og kulturelle værdier i USA. Konkurrenterne skal vise
udholdenhed på trods af personlige udfordringer, det
åbne tilmeldingssystem for konkurrencerne gør at alle
der kan betale tilmeldingsgebyret har en chance for at
vinde, og opførelsen af en glamourøs optræden, styrker
myten om den amerikanske drøm -hvis du arbejder
hårdt kan du opnå berømmelse.

På baggrund af både originale, og tidligere offentliggjorte
teoretiske og empiriske studier af dansekonkurrencekultur,
undersøger denne artikel dansekonkurrencekulturen
i forhold til de skiftende amerikanske demokratiske
idealer. Hvis dansekonkurrencekulturen afspejler bredere
amerikanske socio-kulturelle og politiske værdier, hvad
betyder det så i forhold til Donald Trump’s opstigning, og de
fremadskridende politiske værdier af ‘Generation Z’, de børn
og unge født efter år 2000 (de vigtigste deltagere i dansekonkurrencekultur).
Undersøgelse af både dansen, og de
rammer og praksis der understøtter dansekonkurrencekulturen,
rejser værdifulde spørgsmål om indflydelsen af
amerikanske demokratiske idealer på dansekonkurrence
scenen.

 

 

Back to front page