How can we improve Finnish boys’ conceptions of ballet? How can we increase male involvement in ballet? We tried to answer these central questions by reflecting on and reviewing the goals, content and teaching methods utilized to teach methods of a tuition-free ballet workshop titled Ballet Energy for Boys. Produced by the Finnish National Opera, this workshop was introduced to about 2500 seven to eight year-old boys in elementary schools in the capital region in Finland. Written primarily for dance educators, this article aims to contribute to the literature about our recent efforts in inspiring boys to learn ballet and to learn how to appreciate ballet.

 


Kuinka voimme parantaa poikien käsityksiä baletista? Kuinka voimme lisätä miespuolisten baletin harrastajien määrää? Yritämme vastata näihin keskeisiin kysymyksiin pohtimalla ja tarkastelemalla tavoitteita, sisältöä ja opetusmenetelmiä, joita sovelletaan Kansallisoopperan tukemassa, ilmaiseksi tarjottavassa Balettienergiaa Pojille! -työpajassa, joka on vuosina 2011-2013 tavoittanut lähes 2500 7-8 -vuotiasta poikaa pääkaupunkiseudun peruskouluissa. Tanssikasvattajille suunnattu, poikien tanssiharrastusta edistävä artikkelimme nojaa aiheesta tehtyihin tutkimuksiin.

 

 

Back to front page