Abstrakt

Landing ble opprettet i 2005 av en gruppe på 11 danse- og scenekunstnere, med en kunstnerisk visjon om å skape stedsspesifikk dansekunst. I 2008 skapte Landing det store stedspesifikke prosjektet Landing08 på St. Olavs Hospital i Trondheim. Gjennom denne artikkelen vil vi dele noen opplevelser og erfaringer fra gjennomføringen av dette prosjektet. I 2010 ble Landing omorganisert til en produksjonsenhet drevet av forfatterne av denne artikkelen, med det foremål å initiere, produsere, og støtte opp om scenekunstprosjekter som utfordrer nye scenerom, målgrupper og formater for presentasjon.

Les hele artikkelen her… (PDF)

 

Abstract

The performance group Landing was established in 2005 by 11 dance and performing artists, with an artistic vision to create site-specific dance projects. In 2008 Landing created an extensive site-specific project at the fully running St Olavs Hospital in Trondheim that was entitled Landing08. In this article we will share some of our experiences of this project. In 2010 Landing was reorganized into a production unit lead by us. Our aim is to initiate, produce, and support art projects that challenge target groups, sites and formats of presentation.

Read the whole article here… (PDF)

Back to front page