With proper and helpful anatomical alignment, ballet could be of use to many more dancers. Applying the principles in Zena Rommett and Maggie Black’s teachings of many years could help dancers of all styles with their growth and development. Many dancers suffer from tension and injuries and do not have enough awareness of their personal anatomical structures. Ballet can be of use to anyone if properly taught, especially with regard to placement of the pelvis. One focus here is on tucking the pelvis under. It is commonly taught in ballet, but prevents the natural movement of the body. If teachers were taught a more helpful functional ballet, many more dancers and dance students of all kinds could benefit from the simple basic support and pleasure ballet can give.

 


Balett och floor-barre och deras möjligheter till expansion av dansarens potential.
Med hjälp av korrekta och stödjande anatomiska linjer, kan balett vara till nytta hos många fler dansare. Principerna i Zena Rommett’s och Maggi Black’s mångåriga undervisning skulle kunna hjälpa dansare inom alla stilar med både utveckling och förbättring. Många dansare har problem med skador och för mycket spänning och är inte medvetna om sina egna anatomiska strukturer. Balett kan vara användbart för alla dansare när det lärs ut korrekt, speciellt med tanke på bäckenets placering. ”Tucking under” som vi bla fokuserar på här lärs ofta ut i balett och hindrar en naturlig rörlighet i kroppen. Om lärarna fick lära sig, och ha tillgång till, en mer konstruktiv funktionell balett, skulle många fler dansare och danselever av alla slag dra nytta av det grundläggande stödet och glädjen balett kan ge.

 

 

Back to front page