Abstract

Sjöstedt Edelholm, Elisabet
”En rapport från danspedagogens perspektiv”
University College of Dance
Autumn 2009


This article is about the first part of the artistic development research project called “Hoppsa Universum”. It was carried out in collaboration with the choreographer Anna Källblad 2006-2008. Ninety children from preprimary schools participated by taking part in dance- and movement sessions at the University College of Dance in Stockholm. After the sessions they were interviewed and the results were:

The children enjoyed dancing and thought it was fun and felt good about
dancing

The children preferred running and other loco motor movements

The observations were videotaped and analyzed and the result gave new movements ideas as the children performed their own ideas without any instructions. The importance of exploration and improvisation within the class and within the learning process proved to be essential.

Read the whole article here… (PDF)

 

Abstract

Den här artikeln handlar om den första fasen av ett konstnärligt utvecklingsarbete under namnet ”Hoppsa Universum”. Initiativet till arbetet kom från koreograf Anna Källblad och pågick 2006-2007. Nittio barn från olika förskolor deltog i en rörelse – och dansstund på Danshögskolan i Stockholm. Efter dansstunden intervjuades barnen 3 åt gången och resultatet blev följande:

Barnen tyckte om att dansa och tyckte det var roligt och att det kändes bra
Barnen föredrog att springa och utföra andra förflyttningssteg

Observationerna videoinspelades och analyserades och resulterade i nya rörelseidéer som barnen framförde utan några speciella instruktioner. Vikten av utforskning och improvisation i danslektionen bör betonas i läroprocessen.

Läs hela artikeln här… (PDF)

Back to front page