Abstract

Dansens lärande handlar om två konstnärligt-pedagogiska utvecklingsarbeten i modern/nutida dans på Dans och Cirkushögskolan (DOCH) i Stockholm, under åren 2001–2004. Det fanns tidigare inte någon forskning kring undervisning i modern/nutida dans på högskolenivå i Sverige. Tillsammans med tekniklärarna i modern och nutida dans startade jag ett utvecklingsprojekt där vi försökte fånga kärnan i vad som undervisades, lärarnas visioner, hur undervisningen gick till och hur det relaterade till deras bakgrund. Jag ville också uppmärksamma konstens plats i teknikundervisningen. Genom projekten synliggörs undervisningen och lärarrollen. Fram växer en modern mästarlära, en medveten, reflekterad undervisning med koppling till lärandeteorier.

Läs hela artikeln her… (PDF)

 

Abstract

This article is about two artistic-pedagogical projects in contemporary dance at the University of Dance and Circus (DOCH) in Stockholm, during 2001–2004. In Sweden there has not been any research concerning the teaching of contemporary dance within Higher Education. Together with the dance teachers in contemporary dance we started a developmental project where we tried to catch the core of the education in dance technique, the visions of the teachers, their teaching and how it related to their backgrounds. I also wanted to pay attention to the place of art within dance technique. Through the project the teaching and the role of the teacher becomes visible. Out of the project grows a modern Master-teacher- method (mästarlära), a conscious, reflexive teaching related to learning theories.


Read the whole article here… (PDF)

Back to front page