Abstract

This article is about language and lived experiences and ana­lysis of movement of dance within Physical Education studies in Denmark with a special focus on how the language of movement and dance can be related to lived body and movement experience. The issue of the challenges and possibilities of expressing movement experience and analysis in words is discussed at the general level and exemplified in the context of a dance educational event where the movement theory of Rudolf Laban is applied. A central question arising out of this example of working with language and lived experience of movement is: What influence does language have on our way of understanding and communicating a dance experience? The article proposes that a bodily anchored lived language – through an ethic-aesthetic phenomenological approach – may supplement, expand and broaden a given professional terminology in order to articulate, communicate and unfold the experiential dimensions of dance.

Read the whole article here… (PDF)

 

Resume

Artiklen omhandler oplevelse og analyse af bevægelse og dans i idrætsuddannelserne i Danmark med særligt fokus på, hvordan sprog om bevægelse og dans kan reflekteres i relation til krops- og bevægelsesoplevelse (som levet fænomen). Problematikken om sprogets muligheder og begrænsninger i relation til bevægelsesoplevelse og analyse diskuteres overordnet og eksemplificeres ud fra en konkret eksamensbe­givenhed, hvor Rudolf Labans bevægelsesteori anvendes. Et centralt spørgsmål, som åbner sig på baggrund af eksemplet i forhold til at arbejde med bevægelsesoplevelse og -analyse er: Hvilke betydninger har sproget for oplevelse og forståelse af dans? Artiklen argumenterer for, at et mere kropsligt forankret, levet sprog – gennem en etisk-æstetisk fænomenologisk tilgang – kan supplere, udvide og nuancere en faglig terminologi, så dansens oplevelsesdimensioner formidles og udfoldes.


Læs hele artiklen her… (PDF)

Back to front page