Current neurocognitive research on dance and motor learning recommends the use of hybrid teaching methods in which explicit and implicit learning complement each other. This article describes experiences of hybrid teaching and offers an overview of two Tero Saarinen technique–and–repertoire master classes pedagogically designed according to hybrid teaching and motor learning. This article discusses the participants’ feedback and shares an encouraging example of hybrid teaching.

 

Nykyisen neurokognitiivisen tanssitutkimuksen mukaan hybridinen tanssinopettaminen, jossa yhdistyvät toisiaan täydentävät eksplisiittinen ja implisiittinen oppiminen on suositeltavaa. Tässä artikkelissa tarkastellaan kokemusta hybridiopettamisesta, joka toteutui kahdella Tero Saarisen tekniikka- ja repertuaarikursseilla, joiden pedagogisessa suunnittelussa tavoiteltiin hybridistä motorista opetusta ja oppimista. Artikkelin sisältönä on näille kahdelle kursseille osallistuneiden tanssijoiden palautteet ja niiden pohjalta muotoutunut kannustava esimerkki hybridisestä opettamisesta.

 

 

Back to front page