Dancer, choreographer and teacher Augusta Johannesén was an important figure in several capacities for Nordic theatrical dance. She danced, taught and choreographed in Sweden, Finland as well as in Russia. Between 1860-1878 she was a member of the so-called Johannensénske Balletselskab, which toured extensively in the Nordic countries. The Johannesénske family settled in the Norwegian capital Kristiania in 1880, and Augusta Johannesén slowly established herself as a professional dance artist at the most important theatres in Kristiania. Over the years she became a dancer, choreographer and teacher of great significance, and her contribution to the development of Norwegian theatre dance cannot be overestimated. She was active as dancer well into the 1910’s and “arranger of dance” up until she died in 1926. As a ballet teacher, she trained hundreds of dancers, including several of those who later went on to play a role in the Norwegian dance- and theatre scene.

In many ways, Augusta Johannesén is representative of a versatile dancer that can be found on many European stages, the versatile ballet dancer that was also typical of the Nordic dance scene around the “fin de siècle”. She typically also struggled with stereotypical notion of the “ballerina”. This article focuses on only a part of her career, her first fifteen years in Norway. Between 1880 and 1895 she established herself in Kristiania, dancing at the Christiania Theater and later at the Eldorado. The article also forefront an especially important event in Norwegian Nordic dance history instigated by Johannesén: The establishment of a “Ny Norsk Ballet” (“New Norwegian Ballet”) at the Eldorado theatre in Kristiania in 1892. This is probably the very first attempt at creating a professional ballet company in Norway, and Augusta Johannesén’s contribution is only one of many ways she made a difference to professional theatre dance in Norway.

 


Augusta Johannesén – “excellent dancer with dramatic fantasy”. Danseren, koreografen og pedagogen Augusta Johannesén har vært en sentral figur på ulike områder innenfor den nordiske teaterdansen. Hun danset, underviste og koreograferte i Sverige, Finland og Russia, og var mellom 1860-1879 medlem av det Johannensénske Balletselskab, som reiste mye rundt I de nordiske landene. Den Johannensénske familien slo seg ned i den norske hovedstaden Kristiania i 1880, og der etablerte Augusta Johannesén seg sakte men sikkert som profesjonell danser på de mest sentrale teatrene. I årene som kom, ble hun en viktig kapasitet i hovedstaden og hennes betydning for Norsk teater dans kan ikke overdrives. Hun var aktiv som danser langt inn på 1900-tallet, arrangerte danser og underviste frem til sin død i 1926. Som ballettpedagog trente hun hundrevis av dansere, mange av disse ble senere viktige for norske og utenlandske teaterscener. På mange måter var Augusta Johannesén representativ for den typen fleksibel danser som var vanlig på Europeiske scener i tiden rundt ”fin de siecle”. Hun kjempet også med stereotype holdninger til hva som var en riktig ”ballerina”.

Selv om hun kanskje er mest kjent som pedagog, tar denne artikkelen for seg hennes dansekarriere mellom 1880 og 1895. I disse årene etablerte hun seg og fikk oppdrag på Christiania Theater og på Eldorado. Artikkelen fokuserer også på en særlig viktig hendelse for den norske teaterdans historien; etableringen av den såkalte ”Nye Norske Ballet” på Eldorado i 1892. Dette er sannsynligvis det første forsøket i norsk dansehistorie på å etablere et profesjonelt dansekompani i Norge. Augusta Johanneséns bidrag i denne sammenhengen var betydelig, og bare en av de mange måtene hun bidro til utviklingen av norsk teaterdans.

 

 

Back to front page